Sonsan Sondaj Sanayi LTD. ŞTİ.’ de seçme ve yerleştirme sürecinin temel amacı, kurumun bütün çalışmalarının en etkin şekilde yürütülmesi için, teknik, sosyal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun olarak ve maliyet bilinci içinde şirketin gelecekteki insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesidir.

 

Sonsan Sondaj Sanayi LTD. ŞTİ. olarak çalışanlarımızı; iş planlarımız doğrultusunda şirket değerlerini ve işin gerektirdiği yetkinlikleri karşılayacak, yüksek motivasyon ve performansları ile katkı sağlayacak, şirketimizi geleceğe taşıyacak potansiyele sahip adaylar arasından seçmeye özen gösteriyoruz.

 

Boş pozisyonlarımızı, web adresimizden, İŞKUR ve Kariyer.net üzerinden duyurmaktayız. Pozisyonlara başvurular buralardan yapılabilir. İnsan Kaynakları ekibimiz eğitim ve deneyim olarak uygun görülen adayları açık pozisyonlar için görüşmeye davet etmektedir. İlgili pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticileri, işe alım sürecinde işbirliği yaparlar ve yetkinlik bazlı görüşme teknikleri kullanılarak adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Seçme ve yerleştirme sürecimizde kişilik envanteri ve yabancı dil testi gibi araçlardan da yararlanmaktayız. Sloganımız “SONSANLI olmak bir ayrıcalıktır”.

 

İK politikamızın temelini oluşturan başlıca ilkeler şunlardır:

1. Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak. Şirketin amaç ve gelişme hedefleri doğrultusunda gerekli nitelik ve gelişme yeteneklerine sahip kişilerin istihdamını gerçekleştirmek.

2. Şirket, personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre, istihdam şartları ile kendilerini yetiştirmeleri yönünden adil ve eşit olanakları sağlamak.

3. Şirket, hedeflerini gerçekleştirebilmek için, çalışanları verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun olarak, maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik etmek. Personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini üst yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

4. Bütün çalışanların iş arkadaşları ve amirleri ile iyi ilişkiler kurmasına ve çalışma barışının ahenkli bir şekilde devamını sağlamaya yönelik fikirler üretmek. Yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlanması için çalışmak.

5. Şirket, personelini başarılı olmaya teşvik ederek, yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini desteklemek. Başarılı olanları ödüllendirmek.

6. Şirket, personelini, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek.

7. Şirket, personelinin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak.
 

Şirketimiz 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine istisnasız bağlıdır.

Sonsan Sondaj
Gönderiliyor